Νευρομάρκετινγκ: Πως επιδρούν επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Τι είναι το Νευρομάρκετινγκ ;

Ορίζουμε το νευρομάρκετινγκ ως «οποιαδήποτε δραστηριότητα μάρκετινγκ ή έρευνας αγοράς που χρησιμοποιεί τις μεθόδους και τις τεχνικές της επιστήμης του εγκεφάλου ή ενημερώνεται από τα ευρήματα ή τις ιδέες της επιστήμης του εγκεφάλου» (Bertrand, 2006, σελ. 94). Σύμφωνα με την επίσημη και επιστημονική σελίδα Neuromarketing Science & Business association (NmSBa), το νευρομάρκετινγκ χρησιμοποιεί τη νευροεπιστήμη (εγκεφαλική έρευνα) ώστε να αποκαλύψει τις υποσυνείδητες διαδικασίες λήψης αποφάσεων των καταναλωτών. Οι neuromarketers μετρούν τις εγκεφαλικές και βιομετρικές απαντήσεις, καθώς και τη συμπεριφορά, για να κατανοήσουν και να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες σκέφτονται, αισθάνονται και ενεργούν. Αυτή η επιστήμη έρχεται να απαντήσει σε ερωτήσεις μιας επιχείρησης όπως: πόσο επιθυμητό είναι το προϊόν της, ποιο αίσθημα προκαλείται από την προβολή της, ποια διαφήμιση είναι πιο αποτελεσματική, ποια τιμή προκαλεί δισταγμό στον καταναλωτή, πώς αισθάνονται οι πελάτες στο σημείο πώλησης.

Πως επιδρά στους καταναλωτές μέσω των διαφημίσεων.

Το νευρομάρκετινγκ δεν αποτελεί αρχή και τέλος στη διαφήμιση από μόνο του, και σίγουρα δεν αποτελεί απάντηση σε όλα. Είναι, ωστόσο, ένα εργαλείο που θα βοηθήσει, παρέχοντας μια καλύτερη κατανόηση του καταναλωτή, και είναι ένα εργαλείο που, μέσα από αυτή την κατανόηση, θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους διαφημιστές να αποκτήσουν μεγαλύτερες δυνατότητες για τη δημιουργία επιτυχημένων διαφημιστικών εκστρατειών.

Μπορούμε να πούμε ότι το νέο μάρκετινγκ που προωθείται σήμερα τείνει προς μια πλήρη εξατομίκευση, και είναι ένα μάρκετινγκ που δεν θεωρεί τα άτομα ως στόχους, αλλά απευθύνεται σε συναισθήματα, στην καρδιά και στο μυαλό ενός ατόμου, δημιουργώντας έτσι μια συναισθηματική σύνδεση μεταξύ ενός ατόμου και ενός προϊόντος ή μίας μάρκας. Είναι ένα μάρκετινγκ, που στοχεύει, όπως λέει και ο Peter Drucker , να κάνει τις διαδικασίες μάρκετινγκ και πωλήσεων αχρείαστες. Ο στόχος είναι να γνωρίζουν τα στελέχη και να κατανοούν τόσο καλά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που να το αντιστοιχούν με τον πελάτη... και το προϊόν ή η υπηρεσία να πωλείται από μόνη της. Το «νέο» μάρκετινγκ έχει έρθει να καταλάβει το ρόλο των συναισθημάτων και το γεγονός ότι μια απόφαση αγοράς δεν είναι μια λογική πράξη.

Η εικόνα που οι καταναλωτές έχουν για ένα εμπορικό σήμα, με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα για την αντίληψη που έχουν για την μάρκα, δημιουργούνται με βάση σχετικά λίγα ερεθίσματα. Ωστόσο, αυτές οι εικόνες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την επιλογή μίας μάρκας, την πίστη σε αυτή και τη δοκιμή νέων προϊόντων της. Έχοντας όλα τα παραπάνω στο μυαλό, είναι κατανοητό ότι οι εμπειρογνώμονες του μάρκετινγκ εστιάζουν στην «βαθύτερη» και καλύτερη εξοικείωση με τους καταναλωτές, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους – εν ολίγοις, εστιάζοντας στην ανακάλυψη του εσωτερικού τους κόσμου. Σε μια προσπάθεια να «γνωρίσουν» τους καταναλωτές καλύτερα, οι ειδικοί του μάρκετινγκ έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους, εργαλεία και επιστημονικούς κλάδους. Αυτό που μπορούμε να πούμε ανοικτά είναι ότι αυτοί έχουν μετατοπίσει την περιοχή λειτουργίας από «το ορατό στο αόρατο»

Όπως κάθε καινοτόμα ιδέα, έτσι και το Νευρομάρκετινγκ χρειάζεται ακόμα κάποια χρόνια να εδραιωθεί στον κλάδο του μάρκετινγκ και να μπορέσουν οι μελετητές να εξάγουν γενικά συμπεράσματα που θα φανούν χρήσιμα στις επιχειρήσεις. Μέχρι να γίνει αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες έρευνες κατάλληλα από τους ειδικούς ώστε να δώσουν ιδέες και προτάσεις για ανασχεδιασμό στρατηγικής και μίγματος μάρκετινγκ. Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι κάτι που αφορά όλες τις επιστήμες και το μάρκετινγκ δε μπορεί να την αγνοήσει.

Think Social. Lab.

https://www.facebook.com/alexandri.kavvada.social.media.lab

https://www.instagram.com/thinksocial.lab/

https://thinksociallab.blogspot.com/2021/06/blog-post.html