Αναπτύσσοντας μια επιχείρηση : pre start up - at start up - post start up.

Αναπτύσσοντας μια επιχείρηση : pre start up - at start up - post start up.

 Πολλοί μάνατζερς μας λένε οτι υπάρχουν μυστικά που μπορούν να μας διδάξουν οι ήδη <φτασμένοι> επιχειρηματίες ώστε να γίνουμε και εμείς πετυχημένοι. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε το ακριβώς αντίθετο. Δεν θεωρούμε οτι υπάρχει κάποια μαγική <συνταγή> η οποία εξασφαλίζει την επιτυχία.

Στο άρθρο αυτό θα κατονομάσουμε εμπειρικά ποιά είναι αυτα τα δεδομένα που βοηθούν στην ανάπτυξη και κατεπέκταση σε μια επιτυχία αργότερα.

<<Προ - εναρκτήρια>> / pre start up. ( ο επιχειρηματίας & οι πόροι του)

 • ηλικία
 • φύλλο
 • εθνότητα
 • εκπαίδευση
 • προηγούμενη διοικιτική εμπειρία
 • προηγούμενη ιδιοκτησία επιχείρησης
 • εταίροι
 • ανεργία
 • χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

<<Εναρκτήρια>> / at start up. ( επιχειρησιακό επίπεδο)

 • αρχικό μέγεθος
 • νομική μορφή
 • τομέας
 • τοποθεσία

<<Μετά - εναρκτήρια>> / post start up. ( στρατηγικοί παράγοντες)

 • τυπικός προγραμματισμός
 • κατάρτηση εργατικού δυναμικού
 • πηγές χρηματοδότησης
 • επιχειρηματικές δεξιότητες
 • καινοτομία

Ύστερα απο μελέτη που πραγματοποιήσαμε είδαμε οτι υπαρχουν ελάχιστα στοιχεία που να υποστηρίζουν μια έτοιμη συνταγή την οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όσοι επιχειρηματίες επιθυμούν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτό δεν σημαίνει οτι η επιχειρηματική επίδοση μοιάζει με <<τυχαίο μονοπάτι>>, γίνεται ωστόσο αντιληπτό οτι και η τύχη παίζει καθοριστικό ρόλο.Πηγή : David J. Storey, Francis J. Greene.

Μαρία-Αποστολία Γαλαζούλα
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Copywriter of Think Social. Lab